Pre – Ramadan Preparations

Hara Masala| Green paste

wp-15864347051437831469485268796897.jpg

Red Masala paste

wp-15864336873146691664837739555049.jpg

Ginger – Garlic Paste

wp-15866045503521132044310167441756.jpg

Roasted red masala powder

wp-15866074089517496170401234112606.jpg

Chicken Masala filling

wp-15864348845107050945354350815427.jpg

Caramelized Nuts

wp-15864336874568804082324972804169.jpg

Have a look at –